Deelnemers reglement

Dit is belangrijk.
Lees het graag goed door voor je akkoord gaat.

Het evenement is een toertocht, geen wedstrijd;
Het evenement is een toertocht met sportief karakter en stelt eisen aan de fysieke conditie;
Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico en op vrijwillige basis;
De organisatie is niet aansprakelijk voor enig vorm van letsel, opgedaan tijdens het evenement;
De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of schade aan mens en materiaal. Dan wel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen;
Als deelnemer niet goed verzekerd is komt dit geheel op eigen risico;
Deelnemer draagt tijdens de tocht altijd een valhelm;
Deelnemer heeft respect voor de natuur en neemt eigen afval onderweg mee;
Deelnemers respecteren de Buiten- en Gravel Code opgesteld in samenwerking met de NTFU;
Deelnemer houdt zich ten allen tijden aan de verkeersregels;
Deelnemer volgt aanwijzingen van organisatie en politie op;
De route is ook toegankelijk voor andere recreanten;
Deelnemer geeft signaal voordat andere recreant gepasseerd wordt en bedankt bij passeren;
De organisatie is niet verantwoordelijk voor het mogelijk verdwalen of missen van routebordjes;
De organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit noodzakelijk maakt;
Indien een deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen is teruggave van het inschrijfgeld en compensatie van eventueel ander gemaakte kosten niet mogelijk;
Inschrijving is overdraagbaar en dient minimaal drie dagen voor aanvang event te worden aangepast in Atleta, het inschrijfplatform van de organisatie;
Deelnemer vindt het goed dat zijn of haar beeltenis in beeld wordt gebruikt ter verslag en promotie van het evenement.
Je deelname aan dit evenement is geheel op eigen risico.

Akkoord op dit reglement geef je door het aanvinken van de checkbox in het betalingsscherm.